Lika farligt att passera väg

Det har varken blivit säkrare eller farligare på övergångsställena sedan väjningsplikten för bilister infördes, det visar Vägverket i en studie idag.
För två år sedan ändrades lagen så att bilister blev skyldiga stanna för fotgängare vid obevakade övergångsställen. Reglerna ändrades för att förskjuta maktbalansen i trafiken. På Vägverket var man tveksam till regeländringen och befarade att fotgängarna skulle bli oförsiktiga. - Personligen var jag oroad, och lagen sköts upp två år för att man skulle hinna vidta en massa åtgärder, säger Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör vid Vägverket. Risken för en dödsolycka på övergångsställena har inte ökat - men dödsolyckorna har inte blivt färre heller konstaterar Vägverket idag. - Trafiksäkerheten är ungefär som förut, säger Tingvall. Det som har förbättrats är tillgängligheten, fotgängarna behöver inte vänta lika länge vid övergångsställena.