Nytt Domänverk behövs

Ett nytt modernt Domänverk som förvaltar statens skogar bör inrättas. Det föreslår Åsa Tham, ordförande i statsskogsutredningen, som överlämnades till regeringen idag.
Men den affärsmässiga delen av statens skogsförvaltning ska behållas i aktiebolagsform. Det betyder att den största skogsägaren här i länet, Sveaskog, blir kvar som statligt bolag. Men Sveaskog ska bara syssla med avverkning och virkeshandel. Den nuvarande förvaltningen av statens skogsmark är splittrad på 23 förvaltare varav Sveaskog efter köpet av Assidomän har den i särklass största arealen. Även Statens fastighetsverk, Naturvårdsverket och Fortifikationsverket har ganska stora arealer. Regeringen har velat att utredningen ska se om nuvarande splittrade förvaltningen kan ändras till en mer enhetlig förvaltning. Och förslaget är alltså ett nytt Domänverk.