Bättre skydd mot diskriminering

Diskrimineringslagarna i Sverige kan komma att skärpas avsevärt. Det föreslås i en utredning som presenteras för integrationsminister Mona Sahlin på torsdagen.
Utredningen föreslår tre nya lagar som vidgar skyddet mot diskriminering, från att som i dag enbart gälla arbetslivet till att beröra många fler delar i samhället. Utredningen bygger på två EG-direktiv. Gäller flera samhällsområden Tre nya lagar ska förstärka skyddet mot diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, religion, övertygelse, funktionshinder och sexuell läggning, till att inte enbart gälla arbetslivet som i dag utan även flera andra samhällsområden, som sjukvård, socialtjänst, utbildning och handel. Det innebär exempelvis att en homosexuell elev som känner sig diskriminerad i skolan får stärkt skydd. Dessutom ska brott mot diskrimineringslagarna drivas som civilmål och alltså kunna tas upp i vanliga domstolar, inte som nu bara i arbetsdomstolen. Delad bevisbörda Bevisbördan blir delad, det innebär att den som anklagas för diskriminering måste bevisa att han eller hon inte avsett att göra det. Det förstärkta skyddet mot diskriminering ska också gälla till exempel anställningsintervjuer.