Allt fler unga mår dåligt

Allt fler ungdomar mår dåligt, det visar en ny undersökning från Barnombudsmannen. Varannan mottagning inom barn- och ungdomspsykiatrin ser en kraftig ökning av den psykiska ohälsan bland unga.

– Det är ett väldigt stort tryck på många ungdomar, både när det gäller att lyckas och hur man ska vara när det gäller kompisar men också vuxnas tryck. Men sedan tror jag också att det är ett bekymmer att det är för få vuxna runt våra barn och unga, säger Barnombudsman Lena Nyberg.

Många unga har ångest
Självmordstankar, ångest och självdestruktivitet ökar bland tonåringar, framför allt hos flickor. Barnombudsmannens undersökning bland barn- och ungdomspsykiatrimottagningarna bekräftar att allt fler unga mår allt sämre.

Andra undersökningar har visat att unga allt oftare tar sitt eget liv. Bris, Barnens rätt i samhället, vittnar om att många som ringer till dem går med självmordstankar.

Ytterligare resurser behövs
Regeringen har också ökat satsningen för barn- och ungdomspsykiatrin och det positiva i Barnombudsmannens undersökning är att kötiderna för att få hjälp tycks ha minskat sedan 2002, då en liknande undersökning gjordes.

BO Lena Nyberg kräver dock ytterligare resurser, problemen hos unga måste mötas tidigt för att inte riskera att förvärras.

– Den statliga satsning som har gjorts för att motverka psykisk ohälsa har inte fullt ut givit resultat för barn och unga även om kötiderna har minskat och det är positivt. Men det behövs fortfarande mer satsningar för att möta behovet, säger Lena Nyberg.

Carolina Jemsby
carolina.jemsby@sr.se