Kina förlorar strid i skiljedomstolen

3:04 min

Kina har inga historiska rättigheter till Sydkinesiska sjön och har brutit mot Filippinernas suveräna rättigheter. Det slår den internationella skiljedomstolen i Haag fast.

Filippinerna vände sig till skiljedomstolen år 2013, eftersom landet anser att Kinas anspråk på havsområden inte är förenligt med FN:s konvention om havsrätt.

"Kina har brutit mot Filippinernas suveräna rättigheter i dess exklusiva ekonomiska zon genom att störa filippinskt fiske och oljeprospektering, genom att bygga konstgjorda öar och misslyckas med att förhindra kinesiska fiskare från att fiska i området", sa Haag-baserade internationella skiljedomstolen i ett uttalande.

Domstolen har därmed gått helt på Filippinernas linie.
Den har sagt att domstolen har rätt att avgöra i den här konflikten. Något som Kina har gått emot.

Det viktigaste är dock att den slår fast att de historiska rättigheter som Kina anser sig ha i sydkinesiska sjön inte gäller.

Eftersom man nu har rätt till dem här områden, kan man inte heller hävda ekonomiska rättigheter. Just på Spratly öarna tros det finnas mycket olja. 
Nu har Kina inte rätt till en exklusiv ekonomisk zon där.

Domstolen slår också fast att Kina har orsakat skador på koralreven på de här öarna som inte går att åtgärda.

Konflikten har betydelse för alla länder kring den Sydkinesiska sjön - som Tawian, Vietnam, Indonesien och Brunei. Det handla om vattnet, fiske, säkerhetspolitik.

För Kina handlar det dessutom om prestige. Beijing har hela tiden sagt att man inte kommer att bryr sig om en eventuell dom.

Filipinernas nye president Duterte har signaliserat att han vill samtala med Kina om problemet.