Varför låter musiken lite obehaglig?

1:34 min

Låter det som ljuv musik eller är det något som skär lite grann i ditt öra när vissa toner ljuder tillsammans? Forskare har nu undersökt huruvida det som människor uppfattar som dissonans i musik verkar vara biologiskt betingat eller om det snarare tycks ha med kultur att göra.

– Det är en gammal tvistefråga det här med konsonans och dissonans, säger Alf Gabrielsson, professor emeritus i psykologi vid Uppsala universitet. 

En kombination av toner som klassas som dissonans skapar ofta ett lätt obehag hos den som lyssnar - klicka på knappen med en pil ovan för att höra exempel på såväl dissonans som konsonans.

Men är de här reaktionerna då medfödda eller kanske istället kulturellt betingade? Det har forskare från universitetet MIT i USA tittat närmare på.

De har rest och spelat upp musiksnuttar för en grupp människor i USA, en grupp människor i Bolivias huvudstad och en grupp tillhörande tsimane-folket i Amazonas djungler. De senare har än så länge haft minimal kontakt med musik från övriga världen.

Forskarna upptäckte att den sista gruppen inte fann det som andra anser vara "dissonans" alls lika obehagligt som de två andra grupperna gjorde.

Kan det här då vara spiken i kistan för uppfattningen att konsonans-preferens är något som är strikt kulturellt betingat?

Nja, kanske är det inte fullt så enkelt. Å ena sidan har det genom historien funnits toner som har uppfattats som dissonans men som av senare generationer har accepterats som vackra. Det talar för att vi människor kan ändra preferenser.

Å andra sidan finns en fysiologisk förklaring som går ut på att två toner som ligger väldigt nära varandra på en musikskala ockuperar samma plats i vårt öra och hjärna och då "krockar" med varandra. Detta tycks skapa ett visst obehag hos såväl urbaniserade västerlänningar som hos medlemmar av tsimane-folket.

Men Alf Gabrielsson, professor vid Uppsala universitet tycker att den aktuella studien ändå tyder på att musikpreferenser i ett större sammanhang har väldigt mycket med kultur att göra.

– Jag tycker nog att forskarna är övertygande och jag tycker inte alls att det är förvånande heller. Vi kan alltså uppfatta någonting som konsonant eller dissonant, men vilken av dem vi föredrar är en annan sak.

Referens:

Josh H. McDermott et al. Indifference to dissonance in native Amazonians reveals cultural variation in music perception. Nature, 2016. DOI: 10.1038/nature18635