Stärk regioner och minska stöd

Regionalpolitiken måste förnyas genom att minska det rena företagsstödet och i stället öka satsningarna på att skapa starka regioner. Det säger LO.s näringspolitiske expert Jan Edling.
Nyligen framförde han sina tanker inför riksdagens näringsutskott. Det handlar om bättre kommunikationer, utbildning och tillgång till riskkapital, liksom mer samverkan mellan företagen och mer IT-satsningar. Nya företagare bör stödjas, liksom de anställdas kompetens, säger Jan Edling. Överhuvudtaget måste näringslivsklimatet blir bättre i olika regioner, anser han.