Skogsutredare får sparken

1:27 min

Regeringens särskilda utredare av skogsvårdslagen, Charlotta Riberdahl, får sparken av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Anledningen är ett uttalande som Riberdahl gjorde under ett seminarium i Almedalen förra veckan där hon resonerade om hur stort det privata ägandet av skog ska vara i Sverige.

Hon är medveten om att det är en känslig fråga, och sa själv att det var ett provokativt uttalande, som hon gjorde i en intervjusituation.

– Det är tråkigt att ministern inte har fortsatt förtroende för mig. Uttalandet som jag gjorde i Almedalen var en teoretisk reflektion över att det kan vara problematiskt när det gäller sådana här viktiga naturresurser som har stor påverkan på vår livsmiljö och klimatet. Jag är lite förvånad över reaktionerna och jag har aldrig uttalat att jag är emot privat ägande av skog, säger hovrättslagmannen Charlotta Riberdahl.

Hon har haft i uppdrag att leda en utredning för att göra en rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen, men får nu inte fortsätta sitt uppdrag.

"Jag bedömer att hennes uttalande har skadat utredningen och jag har därför inget fortsatt förtroende för Riberdahl att leda denna utredning", säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i en skriftlig kommentar till Ekot.

Han skriver också att det är viktigt att alla intressenter i skogssektorn har förtroende för utredningen.

Många skogsägare har reagerat på uttalandena, enligt Lantbrukarnas riksförbund, LRF, och förbundet välkomnar landsbygdsministerns beslut.

– I Sverige står familjeskogsbruket för ungefär 60 procent av den avverkning som sker i skogen idag. Man måste förstå att äganderätten är fundamental för skötseln av skogen och den långsiktighet som gör att vi väljer att investera för kommande generationer i att plantera nya träd och sköta skogen, säger Sven Erik Hammar, vice ordförande i LRF och ordförande för avdelningen skogsägare.