Snabb kritik mot EU-förslaget om kvotflyktingar

2:22 min

Dagens EU-förslag om kvotflyktingar har redan rört upp känslor.
Vänsterpartiets Malin Björk kommer vara EU-parlamentets förhandlare kring det förslag som EU-kommissionen presenterade idag, och hon är kritisk.

– Det här förslaget bygger på den skamliga EU/Turkiet-överenskommelsen som handlar om att stoppa människor på flykt. Det handlar mer än gräns- och migrationskontroll än att ge människor på flykt trygghet och skydd, säger Malin Björk till Ekot

Vidarebosättning innebär att personer från flyktingläger under ordnade former kan föras till trygghet i en annan del av världen. Dagens förslag går ut på att skapa ett europeiskt ramverk med årlig översyn av till exempel från vilka områden som EU ska ta emot kvotflyktingar. Medlemsstaterna ska ha fortsatt beslutsrätt om hur många vidarebosatta de vill ta emot, men EU-kommissionen föreslår en morot; ett bidrag på 10 000 euro från EU-budgeten för varje kvotflykting som tas emot enligt det europeiska ramverket.

Malin Björk hade sett fram mot dagens förslag som en möjlighet till mer legala vägar för flyktingar in i Europa. Men hon anser att det snarare föreslås en slags kohandel där EU tar emot kvotflyktingar från de tredje länder som hjälper till att minska mer irreguljära migrantströmmar. Dessutom öppnar EU-kommissionens text upp för att vidarebosatta kan få annat än ren flyktingstatus, vilket enligt Björk kan innebära tillfälliga uppehållstillstånd och problem med familjeåterförening.

Hon står nu inför en tuff förhandling om en politiskt kontroversiell fråga där vänsterpartisten Björk står långt ute på ena änden av åsiktsskalan.

– Jag tror att jag kan få ganska många parlamentariska grupper och parlamentariker med mig på det här, men behöver naturligtvis några medlemsstater som ryter till i rådet och säger att det här inte är vägen vi ska gå. Då förväntar jag mig naturligtvis att Sverige, med sin tradition av vidarebosättning, kommer vara en av de medlemsstaterna.

• Och hur sannolikt är att så blir fallet?

– Jag hoppas och tror att folk nu känner att det behöver läggas handling bakom de här orden om lagliga vägar. Då ska man inte använda vidarebosättning som ett sätt att ytterligare stoppa människor på flykt, utan då ska man använda det för att, baserat på skyddsbehov, ge folk trygghet i Europa. Det tror jag att Sveriges regering kommer ställa upp på.

Parallellt med de nya planerna för vidarebosättning föreslog EU-kommissionen idag att man ändrar tre europeiska asyllagar.