Låsta positioner på mötet mellan Ryssland och Nato

1:34 min

Ryssland och militäralliansen Nato möttes idag för i praktiken första gången sedan kriget började i Ukraina och efter Natos toppmöte i Warszawa.

De två sidorna var ense om att se till att det blir bättre flygsäkerhet i Östersjöområdet - men i de stora frågorna var de mycket långt från varandra.

– Nato ska studera det förslag som Ryssland lade fram om ökad flygsäkerhet i Östersjön, sa Natos generalsekretare Jens Stoltenberg efter att rådet Nato-Ryssland möttes idag. Ett möte som äger rum på ambassadörsnivå.

Förslaget kommer egentligen från Finland men Ryssland har anammat det och det innebär att alla militärplan i Östersjöområdet alltid måste ha sina så kallade transpondrar på så att de kan upptäckas och identifieras.

Stoltenberg sa att alla plan som är ute på direkt Nato-uppdrag redan har sina transpondrar påslagna, enskilda Nato-länder däremot har olika regler. Det är känt att ryska plan också ibland flyger utan transponder.

Men vid sidan av flygsäkerheten verkar sidorna inte ha kommit överens om något.

Stoltenberg sa att mötet hade varit nyttigt men uppriktigt, en diplomatiskt term som innebär stora motsättningar, den ryske Nato-ambassadören Alexander Grusjko sa bara att det hade varit uppriktigt.

Både när det gäller Natos beslut att förstärka sin militära närvaro i de baltiska länderna och Polen och när det gäller situationen i Ukraina var positionerna totalt låsta.

Men det viktigaste var kanske ändå att Nato och Ryssland möttes, för i praktiken första gången på mer än två år. Stoltenberg sa att det kommer att bli fler möten.