Ny metod ska bedöma risker med hormonstörande ämnen

1:33 min

Svenska forskare föreslår en ny metod för att bedöma riskerna med hormonstörande ämnen.

Med de kriterier som EU föreslog nyligen blir det alldeles för svårt att bevisa att ett ämne är farligt och man riskerar att många ämnen tillåts trots att de kan påverka hälsan.

Christina Rudén är professor vid Stockholms universitet.

– De kräver i princip att människor redan har exponerats och skadats och att vi har kunnat visa att de blivit skadade innan man kan klassificera och reglera ett hormonstörande ämne. Det tycker vi är alldeles, alldeles för höga beviskrav, säger Christina Rudén.

De ämnen det handlar om är kemikalier som kan påverka kroppens hormonsystem, till exempel PCB, ftalater, flamskyddsmedel och bekämpningsmedel. De har hälsofarliga effekter och har bland annat kopplats till cancer, fetma, diabetes och missbildningar.

På Svenska Dagbladets debattsida dömer forskarna ut EU:s förslag för hur ämnena ska bedömas och menar att tillverkarna av hormonstörande ämnen har agerat mycket aktivt för att stoppa striktare regler.

EU:s kriterier kommer att ge stora hälsokonsekvenser, säger Christina Ruden.

– Ja, det kommer att bli väldigt svårt att klassificera en kemikalie som hormonstörande. Vi har i dagsläget åtminstone 1 000 stycken som vi misstänker är hormonstörande. Så det betyder att vi kommer att tillåta att människor och barn exponeras för de här ämnena okontrollerat fast vi vet att de är farliga för oss.

Nu har forskare från en rad länder arbetat fram en ny metod för att utvärdera de vetenskapliga data som finns för hormonstörarna, som ska förbättra riskbedömningen. Och Christina Rudén säger att det är bråttom.

Hur viktigt är det att agera nu i den här frågan?

– På forskningssidan började vi titta på de här ämnena i mitten av på 90-talet och förstod att det här är ett problem för folkhälsan. Så det är självklart viktigt att vi får ett bra system på plats så fort som möjligt. Tiden går.