Kajer i centrala Uddevalla spärras av – risk för skred

4:17 min

Kajerna längs Bäveån väster om Västerbron i centrala Uddevalla spärrades av i dag, en avspärrning som kan vara i flera år. 

– De undersökningar vi har gjort visar att det finns en akut risk för skred, säger Anders Löfström som är projektledare på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Det är området närmast kajen som blir förbjudet område att vistas i. På den norra sidan gäller avspärrningarna hela kajen vid Bohusläns Museum och förbi Riversideängen. På den södra sidan handlar det bara om kajen fram till Gamla badhuset.

– Bohusläns Museum och Riverside får man ta sig till från landsidan. Lekparken i Badhusparken, de vita båtarnas kajplats och gästhamnen berörs inte av avspärrningarna. Inte heller arrangemangen i Museiparken.

Däremot kan det dröja flera år innan det blir möjligt att promenera längs kajen igen, enligt Anders Löfström.

– Vi kommer att samordna kajförstärkningarna med det planerade översvämningsskyddet och troligen kommer inget att börja byggas förrän om år.