Hätskt mellan Filippinerna och Kina efter domslut om Sydkinesiska sjön

1:29 min

Efter Permanenta skiljedomstolens utslag i Haag om konflikten i Sydkinesiska sjön hårdnar nu tonen från Filippinerna gentemot Kina.

I tisdags uttryckte sig Filippinerna ganska försiktigt angående att landet nu ska studera Haagdomen noga, men i dag är tonläget förändrat. Filippinerna kräver nu att landet ska respektera domslutet. Filippinernas utrikesminister Perfecto Yasay kommer att ta upp frågan på ett asiatiskt-europeiskt möte som inleds imorgon fredag i Mongoliet.

Domstolen gick ju på Filippinernas linje och avvisade helt och hållet Kinas argumentation om att landet har historiska rättigheter i Sydkinesiska sjön. Konflikten har många dimensioner och inbegriper alla länder utmed havet som vill åt fiske, olja och gas och ha tillgång till viktiga farleder. Det handlar också om säkerhetspolitik.

Rent konkret slog domstolen fast att Kina inte har någon exklusiv ekonomisk rätt till vattnen kring Spratlyöarna och alltså inte får leta efter olja upp till 320 kilometer från land.

Kina har hela tiden sagt att landet inte respekterar varken domstolens rätt att avgöra frågan eller utlåtandet. Kina har också i dag hotat att svara bestämt mot provokationer i Sydkinesiska sjön. På sociala medier i Kina uppmanar personer till bojkott av filippinska varor.

Samtidigt försöker nu USA lugna de andra länderna i området så att inte fler försöker dra nytta av skiljedomstolens utslag genom att till exempel vända sig till domstolen i Haag med egna krav.