Antalet asylsökande minskar kraftigt

1:49 min

Antalet asylsökande i Sverige minskade mycket kraftigt under första halvåret i år. Det visar färska siffror från Migrationsverket. Nu är det bara två procent av de asylsökande inom EU som kommer till Sverige. Och det är den nivå som Sverige bör ligga på, anser migrationsminister Morgan Johansson (S).

– Sverige har det senaste halvåret haft 2 procent av de asylsökande till EU, vilket i någon mening är där vi ska ligga. Vi har ju två procent av befolkningen i EU. Men förra året hade vi 12 procent av alla asylsökande.

Antalet asylsökande i Sverige minskade med 40 procent under första halvåret i år, jämfört med motsvarande period förra året. I antal personer innebär det att 13 350 sökte asyl i Sverige under den perioden. Bara Norge har haft en kraftigare minskning, 60 procent. Där sökte bara 1 400 personer asyl under första halvåret i år.

Övriga länder i västra Europa har under samma period upplevt en kraftig ökning. Främst Tyskland som tog emot nästan 300 000 asylsökande under årets första sex månader, en fördubbling jämfört med förra året.

Samtidigt är det allt fler som frivilligt återvänder, efter ett avslag på asylansökan i Sverige, eller som återtar sin ansökan. Enligt Migrationsverkets statistik är det nästan lika många som återvänt frivilligt under första halvåret i år, som under hela förra året, cirka 9 500.

Men alla som rubriceras som "återvändare" åker inte tillbaka till sina hemländer. Mer än var tredje, 37 procent, reser till ett annat EU-land. Det sker efter att Migrationsverket konstaterat att de först ankom till ett annat EU-land, och därför ska få sin asylansökan prövad där, enligt den så kallade Dublinkonventionen.

Men de övriga 63 procenten återvänder alltså hem.Vissa länder dominerar bland återvändarna. 

– Framför allt västra Balkan skulle jag vilja säga, för man har under våren tagit de ärendena med förtur kan man säga, eftersom de ärendena ofta inte har några asylskäl. Och där har vi ett bra samarbete med västra Balkanländerna, säger Morgan Johansson.

– Afghanistan är ett land som många återvänder till. Där pågår förhandlingar mellan den svenska och den afghanska regeringen, om att ta emot återvändande i större utsträckning. Hur går det med de förhandlingarna?

– De fortgår. Även utan ett sådant avtal så fungerar återvändande i de allra flesta fall. Men det är klart att det blivit bättre stabilitet och kvalitet, om vi hade haft ett avtal.