Allt fler slutar röka med hypnos

0:41 min

Rökandet har nästan halverats bland kvinnor och minskat med 30 procent bland män sedan 2003. Det visar en rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning ifrån 2015.

På tobaksavvänjningsmottagningen i Karlstads centralsjukhus berättar Anna-Karin Ring att hon kan se en trend i att det har blivit mindre socialt accepterat att röka. Mottagningen får ständigt nya remisser.

Vilka metoder för att sluta röka fungerar bäst?

– Enligt vår erfarenhet så har vi väldigt goda resultat med läkemedelbehandling i kombination med motiverande samtal, säger Anna-Karin Ring. 

Användningen av alternativa metoder för att sluta röka har ökat. Hypnos har blivit allt mer populär. Hittills finns inga medicinska belägg för behandlingen som fungerar som en slags meditation. 
Calle Ahlstrand är Hypnoterapeut och berättar att han har fått en ökning av klienter på närmare 50 procent de senaste tre åren:

– Det ligger i tiden då folk fokuserar mer på sin hjärna.

Tobaksavvänjningsmottagningen tar avstånd ifrån alternativa lösningar och säger att de endast sysslar med evidensbaserad verksamhet.