Migrationsverket lägger asylsökandes modulhus på is

2:12 min

De modulhus som Migrationsverket planerat att bygga, tillsammans med kommuner runt om i landet, för att lösa bostadsbristen bland asylsökande, läggs på is. Det kan innebära ekonomiska förluster för kommuner som ligger långt framme med byggplanerna. 

Magnus Gustavsson, som är tillförordnad avdelningschef på Migrationsverket, förklarar orsaken till helomvändningen.

– Det är väl att frågan ska hamna på rätt myndighet. Jag tror att det är det man tittar på.

Så ni är fel myndighet för att bygga modulhus?

– Nja, fel myndighet, men Migrationsverket har inte som huvuduppgift att bygga. Det finns ju andra myndigheter som har den kompetensen, för att göra sådant, säger Magnus Gustavsson på Migrationsverket.

Men varför upptäcker ni det först nu?

– Det är väl först nu som vi börjar se frukten av det arbete som vi har gjort, för att lösa våra behov. Och det är först nu som frågan blir aktualiserad på det här sättet.

Ursprungligen förde Migrationsverket samtal med ett 70-tal kommuner om att bygga modulhus, som ett sätt att lösa bostadsbristen för de asylsökande.

Till sist kom man överens med en handfull av dem gå vidare och konkretisera planerna. Men för ett par dagar sedan kom ett brev till dessa kommuner.

Där förklarade Migrationsverket att man "pausar planerna".

Luleå kommun fick ett sådant brev, och Anna Lindh Wikblad, som är samhällsutvecklingschef där är både förvånad och besviken över beskedet.

– Ja, jag är förvånad, för vi hade ganska nyligen samtal med Migrationsverket som lät väldigt positivt, och den här avsiktsförklaringen har ju just precis, den här sommaren, antagits politiskt, så vi trodde nog att vi hade ett samarbete.

– Vi har lagt ner både tid och kraft och vi har sett det som en viktig del för att kunna jobba tidigt med integration och inkludering, att kunna börja redan under asyltiden, säger Anna Lindh Wikblad.

Luleå kommun drabbas inte ekonomiskt, förutom i form av den arbetstid som tjänstemän lagt ner på att planera projektet.

Men andra kommuner, som kommit längre i projekteringen kan även drabbas ekonomiskt. Det medger Magnus Gustavsson på Migrationsverket.

– Kommunerna har kommit olika långt, och utifrån det får vi göra en beredning kommun för kommun, och se vad vi kan göra.

Så det finns kommuner som kan komma att drabbas ekonomiskt?

– Det kan det vara.

På Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, känner man inte till att Migrationsverket backat från planerna på att bygga modulhus för asylsökande.

– Vi har inte fått någon information till SKL om att Migrationsverket har gått ut med den här informationen till kommunerna. Men är det så, är det givetvis allvarligt om det får några ekonomiska konsekvenser för kommunerna, säger Ann-Sofie Eriksson som är sektionschef på SKL.