UD hjälper terrorutpekade

De terrorutpekade svenskarna ska nu svara på brevet med frågor, som det amerikanska finansdepartementet har skickat. Och svenska utrikesdepartementet kommer att hjälpa till med att svara på det 50-tal frågor, som amerikanerna vill ha svar på, innan man kan ompröva de tre svenskarnas placering på terrorlistan.
Den svenska regeringen har skärpt tonen mot USA och amerikanska myndigheter visar ett allt större intresse av att samarbeta. Abdirisak Aden, som är en av de terroristutpekade, har haft sina tillgångar frysta sedan november, men ser i dag ljusare på framtiden än tidigare. Möte med UD Under fredagen ska två av de utpekade svenska medborgarna träffa UD för ett möte om det amerikanska brevet med frågor. Det är bitvis väldigt detaljerade frågor som kräver en hel del arbete att besvara. UD har erbjudit resurser för att hjälpa till att få iväg ett svar så snabbt som möjligt. Signaler från USA om en lösning UD har legat på de tre utpekade den senaste veckan för att de ska svara på brevet från det amerikanska utrikesdepartementet. Det har i stort sett handlat om dagliga kontakter. Enligt vad Ekot erfar, fick utrikesminister Anna Lindh tydliga signaler om att USA är intresserat av att hitta en lösning under sitt besök i Washington förra veckan. Det var USA:s finansminister O´Neill som själv begärde ett möte med Anna Lindh för att diskutera frågan, enligt Ekots källor. Sverige har stöd från EU Under torsdagen ringde chefen för OFAC, den amerikanska myndighet, som har ansvar för terrorlistan, personligen upp de utpekade svenskarnas ombud, för att understryka att de är beredda att göra en omprövning av svenskarnas namn bara de får ett svar på brevet. En trolig orsak till amerikanernas ökade intresse för att diskutera terrorlistan är att övriga EU nu stödjer Sverige i kraven på ökad rättssäkerhet för privatpersoner, som drabbas av FN-sanktioner. Det har gett ökad tyngd åt den svenska regeringens krav. På Utrikesdepartementet betecknas den senaste tidens händelseutveckling som ett kraftigt steg framåt. Den terrormisstänkte Abdirisak Aden tror att det är EU:s stöd som förändrat situationen.
Ola Henriksson