Kurder på EUs terrorlista

Natten till fredagen offentliggjorde EU sin uppdaterade lista över organisationer och personer som anses vara terrorister. Jämfört med terroristlistan från i december stämplas nu 11 nya organisationer och sju personer som terrorister.
Bland de nya organisationerna finns PKK, det kurdiska arbetarpartiet, den japanska domedagssekten Aum Shinrikyo, tre indiska grupper och vänstergerillan Sendero Luminoso i Peru. De personer som har lagts till listan är verksamma inom den baskiska orgnisationen ETA. EUs terrorlista omfattar nu 23 organisationer och 36 personer. Uppdateringen innebär en anpassning till USA:s betydligt längre lista på personer och organisationer, som ska få sina finansiella tillgångar frysta.