Terrorlistade svarar USA

De tre svenska medborgare som finns med på FN:s terrorlista har bestämt sig för att svara på det brev med frågor som det amerikanska finansdepartementet vill ha svar på innan USA kan ompröva de tres placering på listan.
Den svenska regeringen har skärpt tonen mot USA och amerikanska myndigheter visar nu större intresse av att samarbeta. En orsak till det kan vara att övriga EU nu stödjer Sverige i kraven på ökad rättssäkerhet för privatpersoner som drabbas av FN-sanktioner.