Kolgruvor lämnas vind för våg

1:04 min

Att ett stort antal kolgruvor läggs ner i Indonesien på grund av bristande lönsamhet är en framgång för klimatarbetet. Men nu visar det sig att många av gruvorna lämnas vind för våg av ägarna vilket ställer till problem för både människor och miljö.

Kolgruvebranschen i Indonesien har sedan år 2000 haft goda dagar ekonomiskt. Efterfrågan på kol har varit stor, framförallt i Asien dit den mesta kolen exporterats.

Men i takt med att kolpriserna har rasat på den globala marknaden stängs nu gruvor på löpande band. Problemet är att ägarna av verksamheten sällan tar ansvar att städa upp efter sig utan lämnar området till sitt öde, skriver Reuters.

Tusentals öppna dagbrott har övergivits för att företagen har gått i konkurs eller för att ägarna inte anser sig ha råd att betala för sanering efter utvinningen.

Det största problemet är att vattentillgångarna i området kring gruvorna förorenas. Det sker genom att kol och andra ämnen som blottläggs vid gruvbrottet kommer i kontakt med syre som genom en kemisk reaktion lakas ur och frigörs till miljön. De vattenfyllda gruvbrotten blir till dödsfällor för djur och människor, odlingar hotas att förstöras och giftiga ämnen sprider sig i naturen.

Miljöorganisationer och forskare trycker nu på för att statsmakterna ska ta tag i problemen och tvinga företagen att betala för saneringen, och om det inte går, lagföra dem.