Stort bilföretag till Laisvall

Lappland Cartest, ett helägt dotterbolag till Daimler Chrysler, har varit och tittat på dom lokaler som står tomma efter gruvföretaget Boliden.
Det är verkstäder och förrådsbyggnader som främst intresserar företaget. Vi har behov av lokaler för tester av dom tunga och medeltunga fordonen, det säger Henrik Lessél, styrelseledamot i Lappland Cartest. Även företagets vd, Mats-Ola Sahlström, säger att Laisvall är ett intressant alternativ för en framtida etablering. Lokalerna är bra och ändamålsenliga. Nackdelen är att det krävs landbaserade testbanor, vilket kräver stora investeringar. I sommar beräknas styrelsen i Daimler Chrysler fatta beslut om man ska jobba vidare med etableringen i Laisvall.