Migrationsdomstolarna dubblerar sin personal

1:40 min

Migrationsdomstolarna kommer dubblera sin personal under de kommande två åren. Bland annat som en konsekvens av den nya asyllagen som träder i kraft i morgon. 

– Det är naturligtvis en stor stor utmaning att rekrytera så många på så kort tid. Dessutom ska vi introducera dem på ett bra sätt eftersom vi är väldigt måna om att hålla rättssäkerheten hög såklart, säger Maria Isaksson som är personal- och kommunikationschef på Domstolsverket.

Domstolsverket räknar med att målen till Migrationsdomstolarna kommer bli mer än dubbelt så många. Från att ha 21 000 mål under 2015 kommer det troligen ha hand om över 50 000 mål under 2017.

Ökningen beror framför allt på att många av de människor som sökte asyl i Sverige i höstas kommer överklaga sina beslut.

Men även den nya migrationslagen som klubbades i slutet av juni kommer ge domstolarna mer jobb enligt Gudrun Antemar lagman i förvaltningsrätten i Stockholm.

– Vi tror att vi kommer få in fler mål om statusförklaring. För vilken status man anses ha, om man är flykting eller övrigt skyddsbehövande får väldigt stor betydelse för ens möjligheter att få stanna och bygga ett liv i Sverige.

Anses man vara flykting får man stanna i tre år och har större möjlighet till att återförenas med sin familj. Anses man däremot vara alternativt skyddsbehövande får man uppehållstillstånd i 13 månader och det är väldigt mycket svårare att få återförenas med sin familj. Därför räknar migrationsdomstolarna med att fler kommer att överklaga sin status.

Migrationsdomstolarna i landet var även kritiska till att nya lagen kommer användas samtidigt som den gamla.

– Det där riskerar ju att bli komplext. Därför har vi redan nu börjat undervisa om det nya regelverket för att kunna möta den här situationen. För det handlar ju för den enskilde ofta om livsavgörande beslut.