Kritiserad asyllag träder i kraft – hjälporganisationer ställer om

1:49 min

I dag börjar den nya asyllagen att gälla, där tillfälliga uppehållstillstånd blir huvudregeln. Lagen har fått hård kritik från bland annat hjälporganisationer. Nu ställer flera organisationer om sin verksamhet. 

Madelaine Seidlitz arbetar som jurist på Amnesty, där man kommer jobba för att få fler fall till internationell domstol.

– Jag tycker att det är bedrövligt att Sverige klubbade igenom den här lagen. Vi kommer parallellt att bygga upp ett system för att bevaka, granska och kategorisera in personer som beviljas olika former av uppehållstillstånd, för att sedan kunna lyfta ut ärenden som vi ser har behandlats felaktigt och driva dem vidare, säger Madelaine Seidlitz .

– Först genom den svenska processen men förhoppningsvis även upp till internationell domstol, exempelvis Europadomstolen.

Den tillfälliga lagen innebär att Sverige lägger sig på EU:s miniminivå och att majoriteten av de som får stanna bara får tillfälliga uppehållstillstånd och att det blir mycket svårare att få förenas med sin familj.

Amnesty var inte ensamma om att rikta hård kritik mot lagen. Rädda Barnen och Unicef menade att lagen drabbar barnen hårdast, landets biskopar gick ut och bad riksdagen att rösta nej för barnens bästa. Rädda Barnen kallade lagen för ett ogenomtänkt hafsverk.

Men regeringen såg det som nödvändigt för att kunna förbättra mottagningsmöjligheterna och för att få till en förändring inom EU så att länderna delar på ansvaret. En bred majoritet av riksdagen röstade för lagförslaget.

Den ideella föreningen Refugees Welcome Sverige som startades i höstas när som flest människor sökte skydd i Sverige har nu börjat tänka om kring sitt arbete, enligt Tobias Lohse som är ordförande.

–Vi kommer ju få mindre asylsökande till Sverige. Det kommer ju tyvärr innebära att de här lägren runtom i Europa kommer fortsätta finnas till. Sverige är ju inte det enda landet som går denna vägen utan det är ju andra länder som följer med.

När färre människor söker sig till Sverige flyttar föreningen fokus från Sverige till läger i Grekland. Närmare bestämt till ett flyktingläger på gränsen till Makedonien där de börjat samarbeta med en lokal hjälporganisation.

– Det vi kommer göra tillsammans med dem är att få ut så många som möjligt från lägren till mer humana boenden. Framför allt som inneboende hos folk men även egna boenden i vissa fall, som finns i lokalområdet kring lägren, säger Tobias Lohse på Refugees Welcome.