Nu ska männen till skolan

Det finns för få män i skolan. För att ändra på det har Länsarbetsnämnden i Norrbottens län startat ett projekt kallat "Fler män till skolan."
Syftet med projektet är att få män från traditionellt mansdominerade yrken att intressera sig för läraryrket. Under ett års tid har 16 män i åldrarna 20 till 40 år deltagit i behörighetskompletterande studier varvat med praktik i skolan. Målet är enligt Carina Lundgren, projektledare vid Länsarbetsnämnden, att 80 procent av deltagarna ska gå vidare till universitetsstudier för att så småningom arbeta som lärare.