Klimatmål: Sverige får det tuffast

1:53 min

Sverige föreslås få de tuffaste kraven i Europa när det gäller att minska klimatutsläppen från bland annat transport, jordbruk och byggnader. Idag la EU-kommissionen fram sitt förslag till nationella, bindande klimatmål till 2030. EU:s klimatkommissionär Miguel Arias Cañete förstår att vissa länder kommer att protestera.

– När vi har nationella, bindande mål är det svårt att tro att alla 28 medlemsländer är glada över dem. Det viktiga är att förslaget är balanserat och rättvist, att det har rätt flexibilitet så att de kan nå sina mål på ett rimligt sätt, säger EU-kommissionär Cañete.

Dagens förslag gäller inte industrins handel med utsläppsrätter. Däremot gäller det transporter som står för en fjärdedel av klimatutsläppen i Europa. Det gäller även bland annat jord- och skogsbruk, byggnader och avfallshantering.

Rika länder föreslås bidra mest till minskningen av EU:s utsläpp av klimatgaser. Sverige och Luxemburg ligger i topp med minus 40 procent räknat från 2005 till 2030, med en viss flexibilitet inbyggd.
Fattiga Bulgarien föreslås helt slippa krav om utsläppsminskningar.

Dagens besked från Bryssel ska ses i ljuset av det globala klimatavtalet i Paris. EU-kommissionen ser förslaget som en stimulans för nya investeringar i klimatsmart teknologi, något man hoppas ska bidra till jobb och ekonomisk tillväxt i Europa.

Men delar av miljörörelsen riktar redan kritik mot förslaget. Världsnaturfondens EU-kontor skriver i ett pressmeddelande att förslaget innehåller "kryphål som kommer låta länder fuska sig bort från verkliga klimatåtgärder".

Det blir nu upp till EU:s parlament och medlemsstater att besluta om bindande utsläppsmål till 2030.