Skyddad fladdermus finns i Bästeträskområdet

2:03 min

En ny fladdermusinventering i Bästeträskområdet visar att det finns rödlistade och skyddsvärda arter. I diskussionerna om nya Natura 2000-områden sas det dock att dessa arter inte finns i området.

Naturkonsulten och fladdermusexperten Espen Jensen tillbringade sex nätter med att inventera fladdermöss i Bästeträskområdet.

– Barbastell hade jag två förbiflygande exemplar på vid två olika ställen och när det gäller fransfladdermus hade vi den på tre olika, säger Espen Jensen.

Oberoende inventering

Fransfladdermusen och barbastell är sällsynta, rödlistade och skyddas av EUs art- och habitatdirektiv. Espen Jensen blev ombedd av föreningarna Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen att göra en oberoende inventering. Totalt hittade Espen Jensen sju fladdermusarter i området kring Bästeträsk och enligt honom finns det viktiga miljöer för fladdermöss där och även en rik mångfald av arter.

– I de områden som har lövskog med anslutning till äng- eller betesmark var det en ganska hög individtäthet och artmångfald. Lite mer än jag hade förväntat mig faktiskt. I det områden där det är tallskog är artsmångfalden lägre, och det är förväntat. Det är nordfladdermus som dominerar i de områdena, säger Espen Jensen.

EU vill att områden med barbastell skyddas

EU vill att Sverige skyddar fler områden där barbastell finns. Det var också regeringens uppdrag till Naturvårdsverket att föreslå områden med havsgrottor, tumlare och barbastell till nya Natura 2000-områden.

Diskussionen här på Gotland, om förslagen till nya Natura 2000-områden, var att det är just sådana områden och inte andra som ska skyddas. Det sades att dessa arter och miljöer inte finns på fastigheterna där man planerar stenbrytning i Bästeträskområdet. 

Espen Jensen hittade inte heller fladdermusen på Nordkalks fastighet, men däremot vid det planerade transportbandet till Storugns.

Det finns fog för att anta att barbastellen bor någonstans i området.

Planerad stenbrytning kan vara negativ för arterna

Han anser att den planerade stenbrytningen kan få negativa konsekvenser för de skyddade fladdermusarterna och vill nu att det görs fler undersökningar.

– Det är svårt att bedöma vad två förbiflygande exemplar betyder. Men det finns ju också skäl till att vara varsam och jag skulle vilja se en riktad inventering på barbastell i det området, säger Espen Jensen.

Resultaten av inventeringen har nu registrerats av Artdatabanken och skickats till Naturvårdsverket och Länsstyrelsen.