"Utsläpp måste minska i Mälaren"

Flera förslag har nyligen lagts fram av Mälarens Vattenvårdsförbund för att minska utsläppen i Mälaren. Men Eskilstuna kommun vill ha tydligare mål.
Bland annat föreslår förbundet att utsläppen av kväve och fosfor från industrin till Mälaren ska begränsas mer och andelen fosfor i avloppsvatten bör minska tillsammans med mindre kväve i reningsverken. Eskilstuna kommun är överens med förbundet om tillståndet i Mälaren, men man anser att det behövs tydligare miljömål. Trots att mycket har gjorts för att förbättra miljön i Mälaren är sjön fortfarande en långsiktigt hotad sjö, menar kommunen.