Trumps krav om Nato-länder vill ha USA:s försvar

2:11 min

Om Donald Trump blir USA:s president så är det inte säkert att landet kommer att ställa upp och försvara ett Nato-land om det blir attackerat.

Det säger Trump själv i dag i en uppmärksammad tidningsintervju. Uttalandet kommer säkert skapa oro i de baltiska länderna där man länge varnat för ett möjligt ryskt anfall.

Donald Trump uttalar sig i en lång intervju i tidningen New York Times där han lägger fast en utrikespolitisk linje som radikalt skiljer sig från vad tidigare republikanska presidenter stått för och även demokratiska.

På en fråga om han är beredd att militärt försvara de baltiska staterna om de skulle anfallas av Ryssland sa han att det skulle han göra bara om de utfört sina skyldigheter gentemot USA. Med det menade han att de måste lägga ut tillräckligt mycket pengar på sitt eget försvar.

Trump anser att andra Nato-länder åker snålskjuts på USA:s stora militärutgifter. USA har också länge begärt att medlemsländerna måste lägga ner mer resurser på försvaret, åtminstone två procent av sin bruttonationalprodukt.

Om det är kriteriet skulle USA komma till Estlands försvar men inte bistå Lettland eller Litauen som satsar mindre på militären. Natos paragraf 5 säger att om något av de 28 medlemsländerna skulle anfallas så ska alla andra solidariskt ställa upp.

Visserligen sägs det inte på vilket sätt de ska ingripa. Men Trump verkar nu alltså lägga till en ny förutsättning för att USA ska medverka. Utan att USA deltar blir varje tanke på en större Nato-insats helt illusorisk och det skydd som paragraf 5 skulle ge blir i så fall kraftlöst.

Ryssland säger att allt prat i Nato om ett ryskt hot mot de baltiska staterna bara är fria fantasier. Donald Trump har även tidigare uttalat sig ganska förklenande om Nato och sagt att organisationen börjat överleva sig själv.

För samtliga amerikanska presidenter de senaste 60 åren har tvärtom Nato och den transatlantiska länken varit en grundpelare i utrikespolitiken.
Trumplägret hävdar att presidentkandidaten blivit delvis felciterad i intervjun, men New York Times säger att man ska offentliggöra den ordagranna texten.

Trump återkom gång på gång till att om han blir president så kommer han först och främst att koncentrera sig på problemen på hemmaplan i USA och vara mindre aktiv på den utrikespolitiska arenan.