Sjukskrivna ska få bättre hjälp

Långtidssjukskrivna i Sörmland ska få bättre hjälp. Det ska ske redan på vårdcentralerna, enligt ett förslag från Försäkringskassan.
Långtidssjukskrivna ska bli bättre omhändertagna redan inom primärvården genom ett samarbete mellan Försäkringskassan och Landstinget. Det skriver tidningen Folket. Exakt hur de ska få hjälp framgår inte.