Naturvårdsverket ska förbättra tillgängligheten i nationalparker

2:27 min

Fler ska ha möjlighet att ta sig ut till naturreservat och nationalparker, det har regeringen beslutat. Ungefär 250 miljoner kronor går nu till att bland annat rusta upp och anlägga vandringsleder.

Det totala anslaget till Naturvårdsverket ligger på närmare en miljard kronor och ungefär 250 miljoner går till att öka tillgängligheten i naturen. 

– Det betyder otroligt mycket, säger Ingela Hiltula, enhetschef på Naturvårdsverket.

– Framförallt är det så att det det under en längre tid satsats ganska mycket på skydd av värdefull natur, men då har det inte funnits möjlighet att tillgängliggöra de här områdena. Men de här satsningarna nu även på tillgängliggörande och skötsel av områdena så kan vi göra det möjligt att besöka också de här fina områdena, säger hon.

Det finns 29 nationalparker i Sverige som tillsammans lockade 2,4 miljoner människor under 2015. Det är fler besökare än exempelvis Gröna Lund eller Skansen.

I och med de ökade anslagen har länsstyrelserna fått mer pengar att arbeta med naturvägledning och information, att förbättra och anlägga leder och entréer. I Abisko har nationalparkens entré fått en upprustning.

– Här har vi en tillgänglighetsanpassad spångning, grusning, så du kan komma fram till en trädäcksspångning som leder fram till en guldstjärna som är vår nationalparksmarkör. Så kan du bara komma fram hit med bil, så kan du komma fram till den platsen, säger Eva Oscarsson på länsstyrelsen i Norrbotten.

Anders Andrae, som själv är rullstolsburen, är glad att fler platser anpassas så att fler ska kunna ta sig ut - för honom handlar det om att kunna klara sig själv och inte vara beroende av andra.

– Det betyder väldigt mycket, det betyder allt för mig, säger han. 

Han har startat en förening som anordnar träffar där de åker ut i naturen på platser där alla har möjlighet att ta sig fram. Att fler platser nu görs tillgängliga för alla välkomnar han - men säger samtidigt att det borde gjorts tidigare. 

– På 90-talet sa man det att Sverige skulle bli det land i Europa som har tillgänglighet- och handikappfrågor längst fram. Men så har det inte varit.

Han hoppas också att de platser som nu görs om tänks igenom ordentligt. Han berättar om när han tidigare i somras själv skulle ut på en, som sades vara handikappanpassad, led.

– Men handikapptoaletterna... De fanns där men det var svårt att komma fram till dem. Det var en grusväg till en ramp som gick in till toaletten. Det var ett ställe där vi var tvungna att åka in på toaletten, sen åka ut över en hög tröskel för att få tag i dörren, sen backa in. Det kan vara svårt för många som sitter i rullstol, säger Anders Andrae.