Bred majoritet för skattehöjning

Alla partier utom Folkpartiet och Moderaterna anser att regionskatten måste höjas nästa år för att komma till rätta med Region Skånes miljardunderskott.
Kristdemokraterna föreslår till exempel att skatten tillfälligt ska höjas med 75 öre under tre år. Sedan ska skatten succesivt sänkas under dom därpå kommande tre åren. Centerpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Skånes Väl som är beredda att höja skatten med mellan 60 öre och en krona. Regionstyrelsens ordförande moderaten Carl Sonesson, som igår bjöd in till överläggningar för att hitta en bred lösning på Region Skånes ekonomiska problem, inser att han kan tvingas till en skattehöjning.