Ostlänken dubbelt så dyr på ett år

1:58 min

På ett år har den beräknade kostnaden för den planerade höghastighetsjärnvägen Ostlänken fördubblats till 70 miljarder kronor, enligt en färsk rapport från Trafikverket.

Jan-Eric Nilsson, professor i transportekonomi på Väg- och transportforskningsinstitutet, tycker att regeringen ska bromsa projektet.

– Man bör lägga det på is och titta på det noggrant på det från början och se hur man kan lösa det på ett smart sätt. Att börja med en lösning som är så kostsam verkar inte relevant, säger Jan-Eric Nilsson.

Höghastighetsjärnvägen Ostlänken genom Södermanland och Östergötland ska enligt planerna byggas med start nästa år.

För ett år sedan beräknades banan kosta 35 miljarder kronor. Men i slutet av februari beräknade Trafikverket kostnaden till 55 miljarder kronor.

Nu, i en rapport från Trafikverket daterad den sista maj i år, beräknas kostnaden till nästan 70 miljarder kronor. Alltså en fördubbling på ett år.

Beslutet att bygga Ostlänken fattades av den dåvarande regeringen 2012.

Jan-Eric Nilsson vill se mindre politisk inblandning.

– Det ser man väldigt tydligt och det är att de projekt som initieras från politiskt håll ofta drar iväg och blir mycket mer kostsamma än de projekt som Trafikverket från början självt utvecklar och utformar, säger Jan-Eric Nilsson.

I sin nya rapport, där de nya högre kostnaderna för Ostlänken nämns, hänvisar Trafikverket bland annat till Sverigeförhandlingen där kommuner utefter den planerade banan har förhandlat med staten om hur banan ska byggas och om vem som ska betala för vad.

Infrastrukturminister Anna Johansson har avböjt att kommentera de nya siffrorna från Trafikverket.

Trafikekonomiforskaren Jan-Eric Nilsson tycker att regeringen ska fundera en gång till innan man går vidare med Ostlänken.

– Det faktum att vi ser gång efter annan att stora politiskt beslutade projekt får den här typen av effekter betyder att man en gång för alla måste sätta ner foten och markera att vi behöver ny och bättre infrastruktur, det kan inte ske till vilken kostnad som helst, säger Jan-Eric Nilsson.