Kronoberg

Lantbrukare vill förbättra pollineringen

1:10 min

Bland lantbrukare ökar intresset för att gynna pollinerande insekter som bin och humlor. Jordbruksverket menar att en kombination av bin och humlor är oslagbar för en bra pollinering.

I Kronobergs län och i Östergötlands län finns det inte så många klöverfröodlare. Men i Kalmar län och Östergötlands län, finns det sammanlagt ett sextiotal. Bland dem är intresset stort för att förbättra pollineringen genom att göra aktiva åtgärder som gynnar humlor och vilda bin.

Kombination av bin och humlor är kanon för en bra pollinering, menar Jordbruksverket. För bina är många, men humlorna jobbar även när vädret är sämre.

Bin har störst betydelse för pollineringen av grödor som odlar tidigt. Men för grödor som blommar senare, som åkerbönor, pumpor, våroljefrö och rödklöverfrö har humlorna däremot stor betydelse.