Humlor ska få fart på pollinering

1:10 min

Bland lantbrukare ökar intresset för att gynna pollinerande insekter som bin och humlor. Jordbruksverket menar att en kombination av bin och humlor är oslagbar för en bra pollinering.

Ungefär hälften av klöverfröodlarna i Kalmar och Östergötlands län gör aktiva åtgärder på sina gårdar för att få en bättre pollinering med hjälp av humlor.

 – Ja, det är ju livsviktigt att det blir pollinerat för att det ska bli skörd. Helt avgörande, säger Ove Nilsson.

Ove Nilsson i Karlsborg söder om Kalmar odlar klöverfrö för att sälja till fröfirmor som gör vallblandningar. Hans klöverfröfält har precis börjat blomma när P4 Kalmar besöker gården.

Klöverfrö är en av de grödor där en bra pollinering är av en avgörande betydelse för skörden.

Ove Nilsson samarbetar med en biodlare men gör också åtgärder för att få fler humlor på sin gård, eftersom humlorna har stor betydelse för pollineringen av just klöverfrö.

Han sparar sälg, som ger humledrottningen en energiboost på våren och lägger ut ett par höbalar som humlorna kan bo i.

I rödklöverfältet har han också sått honungsört i stråk mitt i fältet och i kanterna för att locka humlorna dit. När rödklövern börjar blomma tar han av honungsörten, för att humlorna ska jobba på klöverfältet i stället:

– Kombinationen är jättebra, men humlorna har en längre snabel som just i rödklöver kan vara viktigt för att de ska räcka ner, säger Ove Nilsson.

Jordbruksverket menar att en kombination av bin och humlor är oslagbar för en bra pollinering. För bina är många, men humlorna jobbar även när vädret är sämre.

Bin har störst betydelse för pollineringen av grödor som odlar tidigt. Men  grödor som blommar senare, som åkerbönor, pumpor, våroljefrö och rödklöverfrö har humlorna däremot stor betydelse.

I Kalmar län finns det ett tiotal klöverfröodlare och ungefär 50 i Östergötlands län.

Tomas Fahlgren är ordförande för Östra Götalands Frö- och oljeväxtodlare. Han märker både på kurser och i odlingsgrupper att det finns ett stort intresse för hur man kan öka pollineringen.

– Det är väldigt svårt att säga hur många, eller hur stor andel som tillämpar det här. Men mer eller mindre så gör ju alla det, för det gynnar ju fröodlingen och avkastningspotentialen och lönsamheten, säger Tomas Fahlgren.

I Kronobergs län och i Östergötlands län finns det inte så många klöverfröodlare. Men i Kalmar län och Östergötlands län finns det sammanlagt ett sextiotal. Bland dem är intresset stort för att förbättra pollineringen genom att göra aktiva åtgärder som gynnar humlor och vilda bin.

– Aktiva åtgärder, typ så in honungsört och lägga ut halmbalar, det gör drygt hälften av klöverfröodlarna, säger Tomas Fahlgren.