SGU: Lägsta vattennivåerna vi sett

Sveriges Geologiska undersökningar för juli visar på att grundvattennivåerna i de stora vattenmagasinen på Gotland är fortsatt mycket under det normala.– Nivåerna på Gotland och Öland är de lägsta vi sett. Det kommer att krävas stora mängder regn under vinterhalvåret för att läget ska förbättras, säger Johan Carlström, grundvattengeolog på SGU till lantbrukstidningen ATL

Däremot visar undersökningen att nivåerna i de små grundvattenmagasinen på södra Gotland är nära eller bara något under de normala.