Turkisk oro kan påverka sänkt flyktingprognos

2:01 min

Migrationsverket räknar med att mellan 30 000 och 50 000 asylsökande tar sig till Sverige i år. Det är betydligt färre än den förra prognosen, då räknade myndigheten med 60 000 personer.

Men situationen i Turkiet kan kasta omkull prognosen.

Scenariot bedöms som mindre troligt men skulle EU:s flyktingöverenskommelse med Turkiet raseras i höst, samtidigt som fler migranter tar sig norrut via Medelhavet så kan det leda till den övre prognosen på 50 000 asylsökande i Sverige i år.

– Det hänger lite grann ihop med situationen i Turkiet som har ett säkerhetspolitiskt instabilt läge och en politisk kontext med statskupp. Hur kommer avtalet med EU och Turkiet framledes hålla, så det finns en massa osäkerheter, säger Anders Danielsson, generaldirektör för Migrationsverket.

Men verket utgår ändå från att migranter kommer fortsätta hindras från att ta sig till Grekland via Turkiet och att Makedonien, Kroatien, Serbien och Slovenien kommer fortsätta hålla den västra Balkanrutten stängd. 

Därför planerar Migrationsverket för 34 500 asylsökande i år, varav 3 000 är ensamkommande barn. Det är ungefär hälften så många som de 60 000 verket utgick från i den förra prognosen från april.

– Sedan har vi självklart gränskontrollerna som ska läggas ovanpå detta. Det är Sverige, Tyskland, Österrike, Norge och Danmark som infört gränskontroller och id-kontroller. Det har ju också betydelse, säger Anders Danielsson.

Den skärpta asyllagen som trädde i kraft i Sverige för bara några dagar sedan tillåter i princip bara tillfälliga uppehållstillstånd och det har blivit svårare att få hit familjen. Enligt Migrationsverket har enbart planerna på att införa lagen minskat antalet asylsökande hittills i år. 

Att lagen nu också gäller kan påverka hur många som söker asyl här framöver, konstaterar Anders Danielsson.

– Vi ser att Sverige som har varit i Europa efter Tyskland i antalet asylsökande ligger nu på nionde plats. Så visst spelar det roll, människor gör medvetna val.

Som en konsekvens av det rekordhöga antalet flyktingar förra året gjordes flera upphandlingar av boendeplatser. Sedan visade det sig att många boendeplatser av olika slag inte behövdes. Eftersom man nu räknar med att flyktingarna inte ökar under hösten så kommer behovet av platser också fortsätta minska.

Prognosen skrivs även ner inför nästa år, men inte lika mycket. Då räknar Migrationsverket med 51 000 asylsökande.

– Vi gör bedömningen att den internationella flyktingkrisen inte är över på något sätt. Det finns fortfarande stora drivkrafter, incitament, livströtthet i framförallt mellersta östern, säger Anders Danielsson.

Drygt 16 000 personer har sökt asyl i Sverige hittills i år. Cirka 1 500 av dem är ensamkommande barn och unga. Under 2015 sökte 163 000 asyl i Sverige. Fler än 35 000 var ensamkommande.

FN:s flyktingorgan UNHCR har också skrivit ner sin prognos. De räknar med att 250 000 människor kommer att ta sig via Turkiet till EU. Tidigare räknade UNHCR med en miljon människor.