Liberalerna vill införa scenkonsthus för teatergrupper utan lokaler

1:58 min

Ett scenkonsthus i Stockholm för kulturaktörer som saknar egna scener och lokaler. Det föreslår Liberalerna och menar att mindre pengar på så sätt skulle gå till lokaler och mer skulle gå till kulturen. Kritiker kallar dock förslaget för en teatergalleria. 

– Vi har väldigt höga lokalkostnader i kulturen. De som har en lokal har oftast ganska höga hyror helt enkelt och det slukar en stor del av kulturbudgeten som och därmed en stor del av det kulturstöd som vi indirekt delar ut från Stockholms stad, säger Rasmus Jonlund, liberal och vice ordförande för kulturnämnden i Stockholm.

Han menar att Liberalernas förslag skulle ge teaterkompanier och andra kulturutövare utan lokal en möjlighet att nå en ny och större publik.

Oskar Thunberg, konstnärlig ledare för den fria scenkonstgruppen Lumor, aktuella med en uppsättning av Othello på Orionteatern i höst, kallar däremot det föreslagna scenkonsthuset för en teatergalleria.

- Hur fritt är ett scenkonstliv i en sådan här, om man får kalla det teatergalleria. Vem bestämmer över den? Det kommer att vara massor med människor som vill komma in där och göra allt möjligt. Men det kommer alltid att krävas att det är någon som bestämmer över den här gallerian, säger Oskar Thunberg.

Även Dagens Nyheters scenredaktör Johan Hilton är kritisk och skriver idag i dagens tidning att: ”Ett teaterhus av galleriamodell får knappast frigrupperna att leva”.

Så varför satsar inte Liberalerna på att göra det möjligt för scenkonstgrupper att ha sina egna lokaler?

– Det är inte så att vi ska stänga massa fria teatrar som finns idag eller att de som finns ska läggas ner. De ska fortsätta ha vårt kulturstöd som vi har idag. Och de ska man söka på jämlika kriterier, oavsett om man varit med länge eller är en nya aktör, säger Rasmus Jonlund och fortsätter:

– Det här handlar ju om att skapa ytterligare möjligheter för de som kanske överhuvudtaget inte har några lokaler. Eller för vissa som har en lokal men som kan tänka sig att gå ihop med andra och gemensamt skapa något nytt.