Säpo varnar för spioneri från främmande makter

1:38 min

Främmande makter spionerar på svenska myndigheter, varnar Säkerhetspolisen. Genom att starta företag som sen säljer tjänster till myndigheterna kan de få insyn i så kallad "skyddsvärd verksamhet".

Nu måste Sverige ta hoten på allvar, tycker Lars Nicander som är chef för Centrum för asymmetriska hot vid Försvarshögskolan.

– Det handlar om att identifiera sårbarheterna i informationssamhället kring detta. Mycket är outsourcat och vi är så teknikberoende. Då måste man göra studier för att se hur sårbarheterna ser ut, säger han.

Har vi för dålig kunskap om det idag?

– Ja, absolut.

Alla myndigheter är mer eller mindre beroende av att köpa tjänster från externa företag.

Men när myndigheterna ska höja sin säkerhet, så fokuserar man sällan tillräckligt mycket på de externa leverantörerna, tycker Lars Nicander från Försvarshögskolan.

Och det handlar alltså inte bara om att också företagen ska kunna stå emot hot. I vissa fall är de själva hotet.

I sin årsbok skriver Säkerhetspolisen att "andra stater försöker påverka Sveriges politiska beslutsfattare exempelvis genom att försöka vinna upphandlingar hos svenska myndigheter".

Säkerhetspolisen säger att det finns flera konkreta fall, men avböjer en intervju med hänvisning till sekretess.

Men i ett svar till Ekot skriver Säpo att det kan röra upphandlingar av exempelvis IT-drift, bevakning eller lokalvård på svenska myndigheter, då syftet alltså är att spionera och ibland påverka myndigheterna.

Och myndigheterna är för dåliga på att kontrollera de externa företagen, tycker Säkerhetspolisen.

Det behövs mer samarbete och en bättre överblick för att Sverige ska bli mindre sårbart, säger Lars Nicander från Försvarshögskolan.

– Detta kräver samverkan mellan olika myndigheter och framförallt samverkan mellan olika departement och utgiftsområden som är ganska stuprörsaktiga i dag. Vi måste ta ett grepp om hoten här. Alla hot är inte farliga, det är bara de hot vi inte kan skydda oss emot, säger han.