Drogtester i försvaret

Nu är det klart att Försvarsmakten ska drogtesta sina anställda. Men de värnpliktiga slipper testerna tills vidare.
På tisdagen tecknades ett kollektivavtal som ger Försvarsmakten rätt att med kort varsel begära att personal lämnar urin- och utandningsprov för alkohol- och drogtestning. Drygt 21000 officerare och civilanställda berörs av avtalet. Dessutom påverkas också de 1500 som ingår i utlandsstyrkan samt tjänstgörande reservofficerare, cirka 500 varje år.