Kronoberg

Rötmånaden närmar sig – så skyddar du ditt hus

1:49 min

Snart går vi in i rötmånaden augusti och då är det inte bara matförvaring och bakteriespridning som är extra viktigt att tänka på. Det gäller också att se till att huset skyddas från fukt och mögel. Här ger byggprofessorn Anders Olsson sina bästa tips.

Det är inte bara matvaror som måste skyddas mot fukt och mögel när rötmånaden kommer. Våra hus är också viktiga att skydda.

– Vissa organiska byggnadsmaterial liknar frukt och mat på det sättet att de angrips av mikroorganismer, som tycker om när det är varmt och fuktigt. Så där finns absolut en likhet, säger Anders Olsson, professor i byggteknik vid Linnéuniversitetet.

När samspelet mellan fukt och värme skapar en gynnsam miljö kan mikroorganismerna frodas i framför allt grundkonstruktioner med känsliga material, som källare och krypgrunder.

– Ibland har man träbaserade konstruktioner som ligger lite på gränsen när det är som mest gynnsamt för mikrobiella angrepp. Man kan till exempel ha en krypgrund med en för hög fuktighet och då måste man få ner fuktigheten.

Så skyddar du ditt hus inför nästa rötmånad

  • Se till att stuprör och hängrännor fungerar, så att det inte kommer vatten nära huset.

  • Ha inte stora buskage eller rabatter nära huset som samlar vattnet.

  • Skaffa en luftavfuktare om du ska vädra tvätt i källaren. 

  • Stäng av värmen på ovanvåningen tidigt på hösten och låt all värme komma genom källaren. Det hjälper till att driva ut fukten där.