Östergötlands sju underverk

Gamla Linköping är unikt som ett levande museum

3:51 min

De flesta husen har flyttats från de centrala delarna av Linköping för att skapa ett friluftsmuseum där boende, hantverkare och turister samsas.  

När Linköping utvecklades och växte under 1940-talet var det många hus som revs för att ge plats åt moderna bostäder. Socialdemokraten och Kommunalpolitikern Lennart Sjöberg väckte då tanken om ett "Skansen för Östergötland”.

Många hus räddades från rivning och flyttades i ett stycke medan andra monterades ner och byggdes upp igen. Gator och torg planerades som en kopia av den gamla stadskärnan.

Under mitten av 1950-talet växte Gamla Linköping fram och idag finns där nästan 100 hus.