Sverige saknar handlingsplan mot demens

1:32 min

Sverige saknar en handlingsplan mot demens och missar på så vis flera fördelar som de andra nordiska länderna har i kampen mot sjukdomen. Det visar den senaste rapporten från Nordens välfärdscenter. 

Lars Rottem Krangnes, projektledare för rapporten, tycker att Sverige har mycket att lära av sina grannländer:

– Det som har hänt i de här länderna är att efter att man tagit fram nationella handlingsplaner har man fått fler nationella forskningsprogram och databaser kopplade till lokal diagnostisering och vård.

– Man har kunnat samordna nationella och lokala insatser och få mer resurser till demensvården och forskningen kring demens.

I Sverige uppskattas 160 000 personer ha en demenssjukdom och man räknar med antalet kommer nästan att fördubblas år 2050.

Enligt Nordens välfärdscenter som lyder under Nordiska ministerrådet, har de andra nordiska länderna, som har en handlingsplan mot demens, kunnat bygga ut dagverksamheten för demenssjuka och satsa på att avlasta anhöriga.

De anhöriga får ju ofta dra ett tungt lass när en närstående insjuknar i demens.

Men rapporten har visat att kommunerna i Sverige arbetar olika med demensproblematiken.

– Sverige saknar en handlingsplan och det vi ser är att skillnaderna mellan kommunerna kan var stora, säger Lars Rottem Krangnes.

Han betonar att anhöriga till demenssjuka i vissa kommuner får hjälp och avlastning medan det missas helt på andra håll i landet.

En som har råkat ut för det är Ingemar Karlsson från Botkyrka utanför Stockholm.

– Jag skötte min hustru hemma i många år, jag visste inte ens att det fanns någon hjälp att få, säger Ingemar Karlsson.

– Demenssjukdom det smyger sig på, det läggs på och läggs på och till slut är man jourhavande vårdare dygnet runt. Och hur lätt är det att ge insulin och testa en människa som inte förstår varför.

Han kunde knappt gå och handla, säger Ingemar: 

– Med hjärtat i halsgropen och undra vad hon har ställt till med nu när jag kommer hem eller om hon har rymt och hittar inte hem igen.

Trots att han bad om att frun skulle utredas för demens var det ingen som fångade upp honom i hans svåra situation förrän hans fru till slut hamnade på sjukhus.

Idag leder han anhöriggrupper inom Demensförbundet så att andra ska slippa uppleva det han varit med om.

Men det finns en ljusning. Äldreministern Åsa Regnér har nu bett Socialstyrelsen börja skissa på en handlingsplan mot demens för att få kommunerna att jobba mer enhetligt:

– Vi har gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en sådan och de ska ge sitt förslag om knappt ett år.

– Men under tiden ska vi jobba vidare med personal inom äldreomsorgen, medel till kompetensutbildning för dem som ska jobba med demenssjuka, nationella register och stöd till anhöriga, säger äldreministern Åsa Regnér.