EU:s utrotningsplan oroar kräftfiskare

2:08 min

Många kräftfiskare oroas av att signalkräftan finns med på EUs lista över invasiva arter som inte får användas och transporteras från och med den 3 augusti.

– Folk vill kunna köpa kräftor och köra dom i sin bil. Vi vill kunna transportera till våra kunder och det vet vi faktiskt inte hur vi ska kunna göra, säger Maria Carlén som tillsammans med sin man driver ett yrkesfiske och butik norr om Habo på Vätterns västra sida. 

Maria Carlén har inte fått någon information om huruvida dom kan fortsätta att fiska i år.

Fiskeriföretaget drar in hälften av omsättningen på just kräftor från Vättern. En bra dag fiskar dom runt 100 kilo som dels säljs i den egna gårdsbutiken och dels körs till fiskauktioner på västkusten.

– Mitt när högsäsongen börjar blir vi varse att det kommer förändringar från den 3 augusti.

Det som gjort Maria Carlén och många andra kräftfiskare oroliga är att Naturvårdsverket nyligen presenterat en lista på 37 arter som EU på sikt vill utrota.

Det handlar om växter och djur som från början inte hör hemma i Europa och kan sprida sig invasivt och okontrollerat. På den listan finns signalkräftan.

Enligt EU-förordningen kommer det nästa vecka bli förbjudet att till exempel föda upp, transportera och använda de listade arterna, men troligtvis blir det ett undantag för signalkräftan i Sverige.

– Vi har redan sagt till EU-kommissionen, att när det gäller signalkräftan är den så utbredd att den i princip är omöjlig att utrota från svenska vatten, säger Lennart Sorby, verksamhetsutvecklare på Havs- och vattenmyndigheten.

Myndigheten jobbar nu på en handlingsplan. Enligt Lennart Sorby är det inte troligt att det blir vare sig fiske- eller försäljningsförbud eftersom fisket ju hjälper till att begränsa signalkräftan. I år kan alla fiska som vanligt.

– I år är det inga förändringar förutom det som redan gäller.

Men Maria Carlén känner sig ändå oroad över EU:s förordning.

– Att leva med dispenser är inget man kan planera en verksamhet och ett företag efter.