Akut behov av personal i Dalarna

2:51 min

Det råder stor personalbrist just nu och Dalarna är inget undantag. Alla företagsbranscher rapporterar om behovet av att anställa mer personal, men det är svårt att hitta rätt personer. 

Många företag vill anställa men kan inte göra det så snabbt som de skulle vilja. Kompetensen finns helt enkelt inte. Det här gäller framför allt inom privata och offentliga tjänstesektorn, enligt Konjunkturinstitutets senaste mätning.

Var femte rekryteringsförsök misslyckas, enligt Svenskt Näringsliv i Falun som gjort en undersökning bland länens företag. Konsekvenserna blir att var tredje företag tvingas tacka nej till order för att de inte har tillräckligt med anställda.

Teresa Bergkvist, regionchef på Svenskt Näringsliv i Dalarna, säger att företagen inte hittar den kompetens de behöver.

– Det som gör det alarmerande är att det här gör att företagen måste tacka nej till order, vilket är otroligt allvarligt ur ett tillväxtperspektiv.

Varför är behovet av arbetskraft så stort just nu?

– Vi har en stor tillväxt i Sverige just nu, och en del av den kräver mer personal. Ju mer erfarenhet och ju högre utbildning som krävs, desto svårare är det att hitta personal, säger Teresa Bergkvist.

Kommunikationsbyrån Panang AB är ett av de privata företagen inom tjänstesektorn i Falun som ständigt letar efter nya talanger.

Jonas Grenfeldt, VD för Panang kommunikation, säger att de har ett konstant behov av personal. Han har märkt av att det är svårt att snabbt hitta en passande person med rätt kompetens.

– Man får ha tålamod, akutrekryteringar är jättesvåra. Det går nästan aldrig att hitta en perfekt matchning i den här branschen. Vi får i stället fokusera på personer med rätt inställning och attityd, säger Jonas Grenfeldt.

Enligt Arbetsförmedlingen är det brist på personal i 102 av 172 yrken, bland annat inom bygg, IT, hotell- och restaurangbranschen, vård och omsorg och inom skolan.

– För många av de här yrkena krävs högskoleutbildning, så det är en process att få människor är klara att gå ut i de här yrkena, säger Marie Olsson är tillförordnad chef för Arbetsförmedlingen i mellersta Dalarna.

Hon fortsätter:

– Det finns ett glapp mellan den kompetens som de arbetslösa har och den kompetens som efterfrågas. Det är det glappet vi måste överbrygga. Det handlar inte om att de arbetslösa inte vill ta jobben utan de har inte rätt kompetens för att ta jobben, säger Marie Olsson.