De döda spädbarnen

Kommunen anmäler sig själv efter dödsfallen

1:21 min

Ett tvillingpar i spädbarnsåldern hittades döda i en kommun i Jönköpings län. Socialtjänsten anmäler sig själv enligt lex Sarah. 

– Jag har idag skickat in en lex Sarah-anmälan, något som vi enligt lag är skyldiga att göra, oavsett om vi har gjort något eller inte gjort något, säger socialchefen i kommunen.

Det var i söndags som tvillingparet hittades döda. Mamman och pappan misstänks för grovt vållande till barnens död. Sedan tidigare är kvinnans äldre barn placerade i andra familjer.

Redan när tvillingparet vårdades på sjukhus efter förlossningen fanns en oro för deras hälsa.

Vårdpersonalen på länssjukhuset Ryhov i Jönköping gjorde flera orosanmälningar till socialtjänsten i familjens hemkommun.

– Det har varit något som vårdpersonalen observerat, sett eller förstått, vilket har gjort att de har gjort en orosanmälan, säger Axel Ros som är chefsläkare på Ryhov.

Har man gjort det i det här fallet?

– Ja, det stämmer.

Varför inte kommunen gjorde någonting, trots flera orosanmälningar från vården, vill socialchefen i kommunen inte kommentera utan hänvisar till sekretess.