Svenskarnas sexvanor ska undersökas

2:06 min

Regeringen har givit Folkhälsomyndigheten i uppdrag att genomföra en befolkningsstudie. Senast det gjordes en så omfattande studie av svenskarnas sexvanor var för 20 år sedan.

Gabriel Wikström är folkhälsominister.

– Sex påverkas av hälsan men hälsan påverkar också sex. När vi vet för lite om svenskars attityder till sex vi vet för lite om svenskars attityder till sex och sexvanor kan vi inte utforma en bra hälsopolitik.

Exakt hur den här studien, som Gabriel Wikström presenterar på DN debatt, ska gå till konkret blir upp till myndigheten att utforma, men i uppdraget ligger att studien ska vara bred och att den också ska göras mer kontinuerligt än vad som skett hittills.

Förra gången den gjordes för 20 år sedan, gav den bland annat svar på hur ofta och på vilket sätt och med vem man hade sex, användning av preventivmedel, önskan att få barn bland mycket annat. Mycket har förändrats sedan den studien gjordes konstaterar Gabriel Wikström:

– Tag bara sättet som vi träffar våra partners, exempelvis dejtingappar som har kommit de senaste åren. Vi vet inte alls vad det innebär, vare sig för smittspridning eller för människors syn på relationer i stort. Det behöver vi täcka in för att forma en så bra politik som möjligt.

På vilket sätt kan debatten och synen på sex förändras för att man får en bättre bild av människors syn på sex?

– I dag förs diskussionen om sex väldigt mycket utifrån fördomar och värderaderingar som ibland kan tyckas vara förlegade. Genom en bättre kunskap och framförallt uppdaterad kunskap kan vi föra en mycket mer initierad politisk och samhällsdebatt och vi kan också komma åt de problem som är kopplade till sex.

Synen på sex är inte sällan både förlegad och fördomsfull anser Gabriel Wikström som hoppas att den här studien som ska vara klar 2019, ska ändra på det, men hur ska det gå till?

– En sexvaneundersökning ger ju oss bättre kunskap och den kunskapen kan vi använda alltifrån hur vi utformar sexualundervisningen i skolan, sexualrådgivningen i sjukvården, hur vi önskar antalet oönskade graviditeter eller hur vi ger unga en mer positiv bild av vad sex och relationer.

Det hörs att du har en förhoppning om att du kommer att få ärliga svar?

– Ja det tror jag och det vet man från tidigare när man har gjort den här undersökningen att människor är ärliga och de vill gärna berätta om sina sexvanor och attityder.