Ny rättegång om romregistret

1:42 min

Det blir en ny rättegång om det så kallade romregisteret. Justitiekansler Anna Skarhed har fått prövningstillstånd i Svea Hovrätt, dit hon överklagade den tingsrättsdom som skulle gett elva romer skadestånd på 30 000 kronor var. Beskedet om att det blir en ny rättegång är en besvikelse för Civil Rights Defenders, som företräder romernas krav.

John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.

– Vi hade ju hoppats, både vi och de vi företräder, att det skulle vara färdigt med domen från tingsrätten, och att vi kunde gå vidare och lämna det här bakom oss. Men så är det nu tyvärr inte.

Skånepolisens så kallade romregister innehåller uppgifter om cirka 5000 personer, många är barn och de flesta ostraffade vuxna. Sedan Dagens Nyheter avslöjade registret 2013, har turerna varit många. Registret har fått hård kritik av bland annat Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden, Åklagarmyndigheten, JO och diskrimineringsombudsmannen.

Även Justitiekanslern har kritiserat registret och beslutade 2014 att de som funnits med i registret hade rätt till en ersättning på 5000 kronor, för den kränkning som det innebar.

Drygt 3000 personer har ansökt om en sådan ersättning. Elva av dem, åtta vuxna och tre barn, valde att även åtala staten för etnisk diskriminering. De har fått hjälp av den ideella organisationen Civil Rights defenders, och vann målet i tingsrätten. Där tilldömdes de ett skadestånd på 30 000 kronor var.

Det ansåg justitiekansler Anna Skarhed, som företräder staten i det här målet, var för mycket och hon skriver i sin överklagan:

"Den kränkningsersättning som tingsrätten har beslutat är alltför hög vid en jämförelse med vad som kan utläsas av Europadomstolens och Högsta domstolens praxis". Slut citat. John Stauffer på Civil Rights Defenders, anser inte att beloppet är särskilt högt i ett europeiskt perspektiv".

John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.

– Nej, det är det inte. Det är inte ett belopp som i ett internationellt perspektiv och i ett Europadomsperspektiv särskilt högt, utan det är en ganska normal nivå.