Fiskanläggningen i Herrvik ett måste för gotländskt fiske

1:42 min

Klagande grannar och en bygglovsprocess som fick göras om, har försenat projektet i ett år – men nu börjar den nya beredningsanläggningen för fisk i Herrvik att ta form.

Den småskaliga anläggningen är ett måste för att det småskaliga gotländska yrkesfisket ska finnas kvar. Det säger Johannes Klingvall, yrkesfiskare i Herrvik:

– Det är spårbarhetskrav och landningskrav och vågkrav och grejer som kommer uppifrån, som vi måste ta itu med. Utan den här anläggningen hade vi inte fått fortsätta. För att vi ska kunna landa fisk på Gotland så behövs det här.

I september förra året beviljade Region Gotland bygglov för den småskaliga anläggningen för beredning av fisk i Herrvik. Men bygglovet överklagades av två sommarboende grannar. Och när det visade sig att regionen missat att ge paret möjlighet att yttra sig om bygget, fick hela processen göras om. Vilket tog åtta månader och i praktiken försenade hela projektet med ett år. Men nu har bygglovet vunnit laga kraft och de 45 kvadrameter stora lokalerna är i det närmaste färdigbyggda - men inte inredda.

– Nu är vi inne i den tilltänkta beredningslokalen, säger Johannes Klingbom och visar ett flödesschema som beskriver hur fisken ska passera genom byggnaden.

Framför allt är det flundran man satsar på, och i lokalerna ska det bland annat finnas en maskin som drar skinnet av fisken. Därefter ska den sköljas, förpackas, märkas och frysas - eller levereras färsk.

– Allting ligger ju rätt i tiden, vi har en inriktning på lokalproducerat och mer lokalproducerat än att man bereder fisken i hemmahamnen, går det ju inte att få.

När anläggningen väl står färdig, innebär det att att det kommer att finnas en officiell fångstmottagare med godkända livsmedelslokaler på ön.

– Det är lika mycket organisationen som själva byggnaden vi behöver. Men har vi då godkända byggnader för att få hålla på med fisk så förenklar det hela fångstmottagarprocessen, och vi kan avyttra fisken till rökerier och till butiker på ön. Så utan det här så hade det varit kört för gotländskt småskaligt fiske, säger Johannes Klingvall.