Polisens resurser räcker inte till för mindre brott

1:15 min

Polisen tvingas nedprioritera mindre brott när resurserna inte räcker till. Senast under Emmabodafestivalen uppgav polisen att man inte hann hantera den stora mängd anmälningar om narkotikabrott som förekom under festivalen.

Det här är ett mönster som återkommer och kan få allvarliga följer, säger Ulf Wilson, tillförordnad lokalpolisområdeschef i Nybro.

– Allmänheten förlorar förtroendet för oss, helt enkelt. Jag får mejl varje vecka från upprörda kommuninnevånare.

Under Emmabodafestivalen förra veckan anmäldes 165 fall av narkotikabrott under de fem dagar som festivalen pågick.

Men det skulle kunnat vara fler, enligt Ulf Wilson, som varit polisens kommenderingschef under festivalen.

– Hade vi varit fler poliser på plats så hade det kunnat vara betydligt högre.

Och situationen under Emmabodafestivalen, där polisens resurser inte räcker till, ser man i hela landet, säger Christer Palmkvist, tillförordnad ordförande för Polisförbundet.

– Det speglar den bild vi se generellt av svensk polis i dag. Vi är strukturellt underbemannade.

– Det innebär att vi måste prioritera hårt, och då är det den typen av mindre allvarlig brottslighet som får stå tillbaka, helt enkelt.

För att en förbättring ska ske när det gäller uppklarande av mindre brott så tror Christer Palmkvist att det måste till en större förändring. 

– Vi efterlyser en långsiktig polispolitik. Gärna blocköverskridande, så att den kan överleva även om Sverige byter färg på de som styr.