Lantsortsbor och storstadsbor har olika syn på husköp

1:43 min

En ny undersökning visar att det finns en helt annan syn på boende och bostadsköp i och utanför storstäderna. Storstadsborna köper för att investera, landsortsborna köper för att bo.

Novus har på uppdrag av Landshypotek bank frågat 2 500 svenskar om hur de ser på sitt boende. Det finns stora skillnader i svaren från de tre storstäderna och resten av landet.

– Utanför storstäderna köper man bostaden för att bo. I storstäderna ser man det mer som en investering, ett sparande, säger Liza Nyberg VD på Landshypotek Bank.

Utanför storstäderna amorterar fler – åtta av tio betalar på sina lån.

– Man vill gärna amortera för man vill bli skuldfri.

Och enligt undersökningen märks det också på samtalsämnena under parmiddagar och fester.

– I storstäderna pratar man om värdeökningen och man pratar om det som ett kapital. Utanför storstäderna pratar man om det på ett annat sätt. Kanske ett sundare sätt att se på sitt boende.

Andra skillnader är att storstadsbon oftare byter bank och oftare försöker förhandla ner boräntan. De som bor utanför städerna är mer benägna att öka bolånet för renovering, ombyggnad eller konsumtion, än storstadsborna.